MAMAS

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe

„MAMAS” s.c.

53-033 WROCŁAW ul. Zwycięska 14e/3 lok.5

Identyfikator 930339678, NIP 899-10-23-985

Konto bankowe 69 1140 2017 0000 4202 0396 4962

Tel. 71-719-59-86; 71-719-58-39; Fax. 71-719-59-27

Tel. kom. 601 725 411; e-mail: biuro@mamas.pl